Dlaczego my ?

Oferujemy:

 • bogatą ofertę edukacyjną;
 • indywidualną pracę z finalistami oraz laureatami konkursów przedmiotowych;
 • pomoc oraz wszechstronne wsparcie dla uczniów z problemami w nauce;
 • możliwość wyjazdu zagranicznego podczas wymian międzynarodowych;
 • wycieczki,  dyskoteki, imprezy klasowe;
 • mile spędzony czas w czytelni szkolnej (lekcje, przedstawienia, konkursy);
 • kompleksową opiekę w świetlicy szkolnej;
 • smaczne i zdrowe obiady, przygotowane oraz podawane w naszej stołówce szkolnej;
 • zajęcia na basenie, lodowisku, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Wyróżnia nas

 • innowacja pedagogiczna – tylko u nas!;
 • klasa z rozszerzonym językiem angielskim – 5 godzin języka tygodniowo!!!;
 • budynek po rozbudowie i kapitalnym remoncie;
 • 25 wszechstronnych  i nowoczesnych sal dydaktycznych z dostępem do Internetu;
 • profesjonalne i bogato wyposażone  pracownie chemiczne i fizyczne;
 • pracownie językowe i przedmiotowe;
 • biblioteka szkolna i czytelnia z bogatym księgozbiorem;
 • sala terapeutyczna i szkoleniowa;
 • doskonała baza sportowo-rekreacyjna;
 • przyjazna atmosfera w szkole – u nas tylko 9 klas !.

W naszym Gimnazjum:

 • jest zachowana właściwa proporcja między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem;
 • kształtowane są umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, dobrej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów;
 • silny nacisk położony jest na sprawy wychowawcze;
 • uczniowie i rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli;
 • zajęcia pozalekcyjne stwarzają uczniom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań;
 • stwarzane są warunki do wyrównania poziomu młodzieży pochodzącej z różnych środowisk.